Konuşmamız Gerek Derneği, 2016 yılından bu yana İlayda Eskitaşçıoğlu ve Bahar Aldanmaz Fidan önderliğinde, ekip üyeleri, gönüllüler, bağışçılar ve sponsorlar desteğiyle Türkiye’de regl yoksulluğu ve tabusu ile mücadele ediyor.

MİSYONUMUZ

Regl yoksulluğunun regl ürünlerine erişim sıkıntısından çok daha fazlası olduğunun farkındayız. Bu bilinçle üç ana hedefimiz için çalışmaya devam ediyoruz.

 

1. Türkiye’de menstrüel ürünlerin erişilebilirliğini, kalitesini ve sürdürülebilirliğini artırmak

2. Türkiye’de regl yoksulluğu ve deneyimleri ile ilgili veri toplama ve içerik oluşturmanın yaygınlaştırılması

3. Milli Eğitim Müfredatına kapsamlı cinsellik ve regl olma eğitiminin dahil edilmesi

EKİBİMİZ

İlayda Eskitaşçıoğlu Karavelioğlu

Dr. İlayda Eskitaşçıoğlu Karavelioğlu

Kurucu Ortak

İlayda Eskitaşcioğlu Karavelioğlu, bir insan hakları hukukçusu ve menstrüel adalet aktivistidir.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde uluslararası insan hakları hukuku alanında doktorasını tamamlamış, UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü ve KOÇ-KAM’da bursiyer doktora araştırmacısı olarak görev almıştır. 

Doktora tez araştırması, Türkiye, Güney Afrika ve Kolombiya’da iş dünyası ve insan hakları mekanizmalarının toplumsal cinsiyet perspektifinden bir karşılaştırmalı analizi üzerinedir. Aynı zamanda Ankara Barosu’na kayıtlı bir avukattır.

BM Kadın Birimi liderliğindeki Nesiller Boyu Eşitlik Küresel Gençlik Görev Gücü’nün Türkiye’den tek üyesi ve Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Genç Lider programına dünyadan seçilen 17 genç liderden biridir.

Türkiye’de regl yoksulluğu ve tabusuyla mücadele eden Konuşmamız Gerek Derneği’nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır, ve Hadi Konuşalım isimli çocuk kitabının yazarlarından biridir. 

Bahar Aldanmaz

Kurucu Ortak

Bahar Aldanmaz, Boston Üniversitesi’nde sosyoloji alanında doktora öğrencisi olarak eğitim görmektedir. Araştırma ilgi alanları arasında küresel sağlık, kalkınma, toplumsal cinsiyet ve regl adaleti yer almaktadır.

Doktora çalışmaları, doğal afetler, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı hareketleri ve cinsiyet eşitliğini teşvik etme çabaları arasındaki karmaşık ilişkileri incelemekte olup özellikle Türkiye’deki son depremlerin ardından yaşananları ele almaktadır.

Konuşmamız Gerek Derneği’nin kurucularından biri olarak, Bahar kariyerini Türkiye’de regl adaletini yaygınlaştırmaya ve geliştirmeye adamıştır.

Üreme adaleti alanındaki yazıları Think Global Health, Health Policy, Kadın/Woman 2000 ve Signs: Journal of Women in Culture and Society gibi dergilerde yayımlanmıştır. Bahar ayrıca Türkçe konuşan çocuklara ve bakıcılarına bilgi sunmayı amaçlayan “Hadi Konuşalım” adlı çocuk kitabının da yazarlarından biridir.

Burcu Köleli

Kreatif Direktör / Tasarım Yöneticisi

Burcu Köleli Washington, ABD’de yaşayan multidisipliner bir kreatif, sanatçı, freelance illüstratör, kesişimsel çevreci ve feministtir.

İllüstrasyon işlerinde dijital ve geleneksel medyumları kombinlemekte, günlük yaşam, aktivizm, ilişkiler ve doğadan ilham almaktadır. Kadınları ve doğayı onurlandıran kapsayıcı sanat eserleri üretmektedir. Konuşmamız Gerek’i kreatif direktör olarak desteklemektedir.

Merve Köse Konuşmamız Gerek Derneği

Merve Köse Özbademci

Sürdürülebilir Finans Danışmanı

Merve Köse Özbademci, Galatasaray Üniversitesi ve Sorbonne Üniversitesi ekonomi bölümünden mezundur.

2016 yılından beri General Electric, Insider, Mondelez International gibi uluslararası kurumlarda finans departmanları altında çeşitli görevler almıştır. 2020 yılından bu yana Diageo Türkiye’de Ticari Finans Müdürü olarak çalışmaktadır

Konuşmamız Gerek Derneği’nde Sürdürülebilir Finans Danışmanı olarak çalışan Merve, profesyonel anlamda kendini geliştirdiği kaslarını Türkiye’de çok aktif çalışan bir STK’da kullanıyor olmaktan büyük mutluluk duymaktadır.

Her geçen gün daha az sayıda bireyin regl yoksulluğu ve tabusu ile savaşması için Konuşmamız Gerek Derneği ile birlikte daha çok kişiye ve coğrafyaya erişebilme mücadelesi veriyor. Bu mücadeleyi ise derneğin etki alanını genişletebilmek adına daha sürdürülebilir, daha uzun vadeli planları destekleyecek bir finansal modeli oluşturmaya çalışarak destekliyor.

Yüksel Aybacı Serinel

Yüksel Aybacı Serinel

Saha ve Yerel İlişkilenme Uzmanı

Yüksel Aybacı Serinel, Çağ Üniversitesi Psikoloji bölümünü ikincilikle bitirmiş olup, Sosyoloji bölümünden çift anadal yapmıştır. Afet sonrası psikososyal destek, psikolojik ilk yardım, travma odaklı terapiler, regl eğitici eğitimi, deneyimsel öğrenme temelli eğitmenlik ve toplumsal cinsiyet eğitimlerini tamamlayarak afet bölgeleri başta olmak üzere birçok saha çalışmasında görev almaktadır. Eğitim ve süpervizyon desteği, hak temelli çalışmalar, yüksek lisans ve akademik çalışmalarla mesleki gelişimini ilerletmeyi hedeflemektedir. 
 
Regl yoksulluğu ve tabusu, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, somatik deneyimleme, oyun ve sanat terapisi gibi konulara ilgili olan Yüksel, bu alanlarda yapılan çalışmalarda yer alarak ülkemizin tabu olarak gördüğü konularda konuşulmasına ve doğru bilginin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 
 
Konuşmamız Gerek Derneği’nde saha ve ilişkilenme uzmanı olan Yüksel, derneği Adana’da temsil etmektedir.
Zeynep Kayacan Konuşmamız Gerek Derneği

N. Zeynep Kayacan

Dernek Koordinatörü 

Zeynep Kayacan, Penn State Üniversitesi psikoloji bölümü mezunudur. 2012’den bu yana çocuğun iyilik hali üzerine hak temelli çalışmalarda bulunmaktadır. 2016’dan bu yana da cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları özelinde çalışmaktadır.

Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nde psikososyal destek alanında çalışmalar gerçekleştirdi ve danışma hattı koordinatörlüğünü üstlendi. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlanması Vakfı’nda cinsel sağlık eğitimi program koordinatörü olarak çalıştı ve halen vakıf bünyesinde çocuklara, ebeveynlere ve öğretmenlere cinsel sağlık eğitimi vermekte, koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmaktadır.

Konuşmamız Gerek Derneği’nde dernek koordinatörüdür. Cinsel haklar ve üreme hakları, toplumsal cinsiyet, ergen gelişimi, kadın+ sağlığı ve menstrüasyon çalışmaları üzerine güvenli alanlar oluşturup paylaşım çemberlerinde kolaylaştırıcılık yapmakta ve eğitim içerikleri oluşturmaktadır. Alandaki uygulamalarda süpervizyon desteği vermektedir.

BİZE NASIL DESTEK OLABİLİRSİN?

Bağış

Konuşmamız Gerek Derneği’ne para veya menstrüel ürün bağışında bulunarak çalışmalarımıza destek olabilirsiniz.

Gönüllülük

Konuşmamız Gerek’in mücadelesine zamanınızı, emeğinizi ve bilginizi ayırarak destek olabilirsiniz.

Sponsorluk ve İş Birliği

Sponsorluk, proje ve saha iş birliklerine kapımız her zaman açık. Bireysel ve kurumsal sponsorluk ve iş birliği önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.